کاشت سبیل – بهترین روش ها، مزایا و معایب

کاشت سبیل

بسیاری از مردان داشتن ریش و سبیل پرپشت را نماد مردانگی می دانند و در صورتی که از ریش و سبیل پرپشتی برخوردار نباشند، احساس ضعف می کنند و اعتماد به نفس‌شان کاهش می یابد. عوامل مختلفی سبب تراکم پایین یا عدم رشد سبیل در مردان می شود؛ اما دلیل رشد نامطلوب سبیل در این […]